Úvodní stránka
O konferenci
Užítečné odkazy
Fotogalerie
Ke stažení
Kontakty
Organizační pokyny
Program konference
Organizační pokyny

Termín 14. a 15. září 2017

Místo konání
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532
Uherské Hradiště
přednáškové místnosti, budova UH 2

Jednací jazyk
český, slovenský, anglický.

Doprava
dopravu si zajišťují účastníci sami.

Účastnický poplatek
1 990,- Kč nebo 75,- € (včetně DPH).
Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje CD s úplnými texty odevzdaných článků (bez ISBN, není sborník, sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve čtvrtek i v pátek) a společenský večer (ve čtvrtek). Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference - kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace: e-mail ubytovani@eduha.cz, tel. +420 571 891 285.

Referáty
Předpokládáme vystoupení v délce do 15 minut.

Sborník
Výstupem z konference je sborník s kódem ISBN. Formát příspěvku - viz Pokyny pro autory. Pro přijetí se požaduje formát příspěvků podle šablony. Jazyk příspěvků je požadován český, slovenský nebo anglický. Sborník bude recenzován. Sborník bude předložen k posouzení na zařazení do některé z citačních databází.