Main page
About conference
Useful links
Downloads
Ke stažení
Contacts
Instructions
Conference program
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
Zlínský kraj
Město Uherské Hradiště
CRISIS MANAGEMENT AND CRISIS SITUATIONS SOLUTIONS