Úvodní stránka
O konferenci
Užítečné odkazy
Fotogalerie
Ke stažení
Kontakty
Organizační pokyny
Program konference
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
Zlínský kraj
Město Uherské Hradiště