Main page
About conference
Useful links
Photo gallery
Downloads
Contacts
Instructions
Conference program
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.
Ústav krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532

686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

Telephon:
+420 576 038 062
+420 724 434 562

Mail:
konference@krizoverizeni-uh.czCRISIS MANAGEMENT AND CRISIS SITUATIONS SOLUTIONS