Úvodní stránka
O konferenci
Užítečné odkazy
Fotogalerie
Ke stažení
Kontakty
Organizační pokyny
Program konference
Cíl a zaměření konference:

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.


Sekce konference:

Sekce č. 1:         Analýza rizik a jejich řízení.
Sekce č. 2:         Ochrana obyvatelstva v krizových situacích.
Sekce č. 3:         Environmentální bezpečnost.
Sekce č. 4:         Logistika a krizové řízení.
Sekce č. 5:         Kybernetická bezpečnost.
Sekce č. 6:         Studentská sekce.


Garant konference:

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení


Vědecký výbor konference:


doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. -  VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Martin Hart, Ph.D. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. -  STU v Bratislavě, Materiálovotechnologická  fakulta
doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Jana Müllerová, PhD. -  Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
ng. Robert Pekaj -  Krajský úřad Zlínského kraje                
doc. Ing. Radim Roudný, CSc. -  Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Vít Rušar  -  HZS Zlínského kraje
JUDr. Jaromír Tkadleček - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje         
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 


Organizační výbor konference:

Ing. Jiří Dokulil -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení      
Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D -  VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Mgr. Hana Korecká  -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení     
Vlasta Borůvková Buková -  UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení