CZ  EN

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženrstvípořádají mezinárodní konferenciKonference se koná pod záštitou:

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor Vysokého učení technického v BrněJiří Čuněk
hejtman Zlínského krajeIng. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Cíl a zaměření konference:

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Sekce konference:

  1. sekce:  Analýza rizik a jejich řízení
  2. sekce:  Ochrana obyvatelstva v krizových situacích
  3. sekce:  Environmentální bezpečnost
  4. sekce:  Logistika a doprava
  5. sekce:  Kybernetická bezpečnost
  6. sekce:  Studentská sekce


Garant konference:

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízeníVědecký výbor konference:

doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
prof. Ing. František Božek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. H. Christian Brauweiler - UAS, Faculty of Business Administration and Economic
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Mgr. František Hřebík, Ph.D. - Policejní akademie České republiky v Praze
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. - STU v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta
doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Dr hab. inż. Adam Pawełczyk (Ph.D., D.Sc.) - WUT, Fakulta chemie
Ing. Robert Pekaj - Krajský úřad Zlínského kraje
doc. Ing. Radim Roudný, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Vít Rušar - HZS Zlínského kraje
JUDr. Jaromír Tkadleček - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jan Valouch, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Viskup, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Martin Zachar, PhD. - TU vo Zvolene, Drevárska fakulta
Organizační výbor konference:

Ing. Jiří Dokulil - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Mgr. Hana Korecká - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Bc. Vlasta Borůvková Buková - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Program konferenceČtvrtek 13. 9. 2018

10.00                Slavnostní zahájení
10.15 - 12.00     Plenární zasedání
12.00 - 13.00     Obědová přestávka
13.00 - 17.00     Jednání v odborných sekcích
19.00                Společenský večerPátek 14. 9. 2018

9.00 - 13.00     Jednání v odborných sekcích
13.00              Oběd, ukončení programu konference


Detailní program konference je momentálně připravován.

Organizační pokyny

Termín
13. - 14. 9. 2018

Uzávěrka registrací abstraktů
10. 8. 2018

Uzávěrka zasílání příspěvků
31. 8. 2018

Místo konání
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532
Uherské Hradiště
686 01
přednáškové místnosti, budova UH 2

Jednací jazyky
český, slovenský, anglický

Doprava
Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

Účastnický poplatek
1 990,- Kč nebo 75,- € (včetně DPH).
Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Poplatek zahrnuje CD s úplnými texty odevzdaných článků (bez ISBN, není sborník, sborník z konference s přiděleným ISBN bude vydán až po konferenci po uzavření recenzního řízení), občerstvení v průběhu konference, dva obědy (ve čtvrtek i v pátek) a společenský večer (ve čtvrtek). Ubytování není v ceně, účastníci si mohou zajistit ubytování v místě konání konference - kontaktní údaje pro informace o ubytování a rezervace naleznete na stránkách Eduha s.r.o.

Referáty
Předpokládáme vystoupení v délce do 15 minut.

Sborník
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník s kódem ISBN. Organizační výbor přijímá pouze příspěvky, jejichž formát respektuje pokyny uvedené v šabloně (záložka Ke stažení). Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Výsledný sborník bude předložen k posouzení na zařazení do vybraných citačních databází.

Registrace

V případě vážného zájmu o účast na konferenci "Krizové řízení a řešení krizových situací 2018" prosím vyplňte následující formulář - je třeba vyplnit všechna pole formuláře, včetně abstraktu Vámi připravovaného příspěvku. Pokud máte zájem o pasivní účast na této konferenci, v seznamu sekcí vyberte prosím "pasivní účast" a název ani abstrakt článku již nevyplňujte. Po zpracování Vašeho požadavku budete kontaktováni organizačním výborem konference.
Výsledné příspěvky na konferenci zpracovávejte prosím podle následujících pokynů.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte s dalším zpracováním Vámi poskytnutých údajů.

Registrační formulář
Jméno a příjmení (vč. titulů):


Váš E-mail: 


Souhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadanou e-mailovou adresu.


Organizace: 


Adresa organizace (vč. PSČ):


IČO Organizace: 


DIČ Organizace: 


Telefon: 
Pokud máte zájem pouze o pasivní účast na konferenci, vyberte prosím možnost Pasivní účast a název článku ani abstrakt nevyplňujte.

Sekce: 


Název příspěvku: 


Abstrakt příspěvku v českém či slovenském jazyce:


Abstrakt příspěvku v anglickém jazyce:

Reportáž o konferenci 2017
Fotografie z konference 2017

Ke stažení

Šablona příspěvků

Šablona příspěvků a pokyny autorům(stáhnout)

Sborníky

Sborník konference 2015 (stáhnout)
Sborník konference 2016 (stáhnout)
Sborník konference 2017 (stáhnout)

Tiskové zprávy

Tisková zpráva o konferenci 2017 (stáhnout)

Fotografie

Fotografie z průběhu konference 2017 (stáhnout)

Ing. Jiří Dokulil
Ústav krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Telefon
+420 731 847 617

Mail
konference@krizoverizeni-uh.cz

Kde nás najdete