CZ  EN

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav krizového řízení

Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženrstvípořádají mezinárodní konferenciKonference se koná pod záštitou:

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor Vysokého učení technického v BrněJiří Čunek
hejtman Zlínského krajeIng. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Cíl a zaměření konference:

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Sekce konference:

  1. sekce:  Analýza rizik a jejich řízení
  2. sekce:  Ochrana obyvatelstva v krizových situacích
  3. sekce:  Environmentální bezpečnost
  4. sekce:  Logistika a doprava
  5. sekce:  Kybernetická bezpečnost
  6. sekce:  Studentská sekce


Garant konference:

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízeníVědecký výbor konference:

doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
prof. Ing. František Božek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. H. Christian Brauweiler - University of Applied Sciences Zwickau
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Prof. Dr. Annik Magerholm Fet. - Norwegian University of Science and Technology
Mgr. František Hřebík, Ph.D. - Policejní akademie České republiky v Praze
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. - STU v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta
doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Dr hab. inż. Adam Pawełczyk (Ph.D., D.Sc.) - Wroclav University of Technology
Ing. Robert Pekaj - Krajský úřad Zlínského kraje
Prof. Dr. Frank Joseph Prochaska - Colorado Technical University
doc. Ing. Radim Roudný, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Vít Rušar - HZS Zlínského kraje
Emeritus Proffesor Jim Swindall CBE Hon. DSc - Green Lizard Technologies Ltd.
JUDr. Jaromír Tkadleček - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Jan Valouch, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Viskup, Ph.D. - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Martin Zachar, PhD. - TU vo Zvolene, Drevárska fakulta
Organizační výbor konference:

Ing. Jiří Dokulil - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
Mgr. Hana Korecká - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Bc. Vlasta Borůvková Buková - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Valášek - UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Program konferenceKompletní program konference si můžete stáhnout ZDE.Čtvrtek 13. 9. 2018


9:00 9:45 Registrace účastníků
10:00 10:30 Zahájení konference a úvodní slova hostů rektor UTB ve Zlíně, rektor VUT v Brně, děkan FLKŘ UTB, hejtman Zlínského kraje, starosta UHÚvodní blok přednášek - společná část

moderátor: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.
Přednáškový sál 1


10:30 11:00 Pekaj Robert, Ing.
Kancelář hejtmana Zlínského kraje
Mimořádné události a krizové situace na území Zlínského kraje
11:00 11:30 Božek František, prof. Ing. CSc.
FLKŘ UTB
Metoda hodnocení zdravotnických rizik expozice radiofrekvenčním elektromagnetickým polím
11:30 12:00 Valášek Pavel, doc. Ing. CSc.
FLKŘ UTB
Minimalizace bezpečnostních rizik při produkci, distribuci a spotřebě zmrazených potravin
12:00 13:30 Přestávka - obědAnalýza rizik a jejich řízení

moderátor: doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Přednáškový sál 1


13:30 13:55 Schüllerová Barbora, Ing. Ph.D.,Adamec Vladimír, doc. Ing. CSc.,Hrabová Kristýna, Ing. et Ing.
ÚSI VUT v Brně
Rizika a bezpečnost Smart Cities
13:55 14:20 Hrbáčková Lucie, Ing.
FaME UTB
Použití interaktivní metody řízení rizik Quality Essurance Matrix s cílem zvýšení výkonnosti vybraného výrobního procesu
14:20 14:45 Franc Vladimír, MBA
Vladimír Franc - AllinFin s.r.o.
Rizika a zajištění v životě
14:45 15:10 Roudný Radim, doc. Ing. CSc.
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Člověk a bezpečnostní rozhodování
15:10 15:45 PřestávkaEnviromentální bezpečnost

moderátor: prof. Ing. František Božek, CSc.
Přednáškový sál 1


15:45 16:10 Vančura Karel, Ing.
Český hydrometeorologický ústav
EFDRR - Evropské fórum pro omezování následků katastrof a jeho poslání
16:10 16:35 Pawelczyk Adam, Ph.D., D.Sc.
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Chemistry
Health risk related to the use of ground waters intended for human consumption
16:35 17:00 Jaderná Eva, Ing. Ph.D.
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Green marketing při environmentální kriziKybernetická bezpečnost

moderátor: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
Přednáškový sál 2


13:30 13:55 Dvořák Jiří, prof. Ing. DrSc.
FLKŘ UTB
Možnosti modelování procesů pro umělou inteligenci v kyberprostoru bezpečnosti
13:55 14:20 Šulc Vladimír, Ing. Ph.D.
Policejní akademie ČR v Praze
Autentizační metody
14:20 14:45 Fujdiak Radek, Ing. Ph.D.
VUT v Brně
Crisis management in the context of cyber security
14:45 15:10 Pejčoch Jaroslav, Ing.
T-SOFT a.s.
Škola hrou aneb jak vstoupit do světa kybernetické bezpečnosti
15:10 15:45 PřestávkaLogistika a doprava

moderátor: Ing. Pavel Viskup, Ph.D.
Přednáškový sál 2


15:45 16:10 Musil Miroslav, Ing. Bc. Ph.D.
FLKŘ UTB
Možnosti logistického zabezpečení vybraných složek při řešení migrační vlny velkého rozsahu
16:10 16:35 Hrmel Peter, Ing. Vybraná rizika snižující výkonnost železniční dopravní infrastruktury
16:35 17:00 Procházka Jan, RNDr. Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Řízení rizik spojených s bezpečností leteckých podvozků
17:00 17:25 Šustr Martin, Ing., Viskup Pavel, Ing. Ph.D.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta / FLKŘ UTB
Nový vývoj v problematice vlastního krajského dopravce v České republice
17:25 17:50 Víchová Kateřina, Ing.
FAI UTB
Využití softwaru PTV Vissim ve výuce a v praxiStudentská sekce

moderátor: Ing. Eva Hoke, Ph.D.
Seminární sál 2


15:00 15:20 Pajerová Alexandra, Ing.
FLKŘ UTB
Bezpečnost a rizika železničních přejezdů
15:20 15:40 Belantová Tereza, Ing.FaME UTB Řízení rizik logistických projektů v podmínkách podnikání firem v České republice
15:40 16:00 Pěrková Žaneta, Bc.
FLKŘ UTB
Užití procesního inženýrství v kybernetické bezpečnosti
16:00 16:20 Hýblová Monika, Ing. et Ing., Bartók Ottó, Ing.
FaME UTB
Analýza generace Y a X z pohledu využívání služeb v krátkodobém cestovním ruchu v České republice
16:20 16:40 Ondra Pavel, Ing.
FaME UTB
Využití procesního managementu ve výrobních podnicích v ČR: Business Process Management v kontextu krizového řízení19:00 - 23:00 Společenský večer s rautem


Pátek 14. 9. 2018Analýza rizik a jeho řízení

moderátor: Ing. Jan Valouch, Ph.D.
Přednáškový sál 1


9:30 9:55 Valouch Jan, Ing. Ph.D.
FAI UTB
Vývoj české bezpečnostní prognostiky
9:55 10:20 Veselá Radomíra, JUDr. PhD.
FLKŘ UTB
Trestněprávní aspekty kyberkriminality a predikce jejího vývoje
10:20 10:45 Juříček Ludvík, doc. Ing. Ph.D.
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Poranění obličeje člověka po zásahu plynovkou
10:45 11:10 Gracla Michal, Ing.
FAI UTB
Srovnání významných markantů vybraných střelných zbraní podléhajících registraci a jejich volně dostupných kopií
11:10 11:35 Ficek Martin, Ing.
FAI UTB
Hodnocení ranivého potenciálu expanzní zbraněOchrana obyvatelstva v krizových situacích

moderátor: Ing. Robert Pekaj
Přednáškový sál 2


9:30 9:55 Šimák Jakub, Bc.
Branné oddíly ČR z.s.
Zapojení zájmových organizací do systému ochrany obyvatelstva
9:55 10:20 Harazin Lukáš, Mgr. Ph.D., Luža Oldřich, Mgr.
Policejní akademie České republiky v Praze, Katedra krizového řízení
Teoretické koncepty spojené s komunikací v případě ropné nouze
10:20 10:45 Víchová Kateřina, Ing.
FAI UTB
Komparační analýza krizové připravenosti nemocnic ve Zlínském kraji
10:45 11:10 Zelinka Jan, PaedDr. Ing. Ph.D.
Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní
Použití nové metodiky a metod výcviku v profesní přípravě ozbrojených složek ČR při výcviku ve střelbě může přinášet i snížení ekonomických nákladů výcviku
11:10 11:35 Marcinek Milan, Ing. PhD.
MV SR, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Rozšírenie spôsobu prístupu k službám čísla tiesňového volania 112 realizovaním projektu eCall, SMS a AML na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike11:35 - 12:30 Ukončení konference,obědRegistrace

V případě vážného zájmu o účast na konferenci "Krizové řízení a řešení krizových situací 2018" prosím vyplňte následující formulář - je třeba vyplnit všechna pole formuláře, včetně abstraktu Vámi připravovaného příspěvku. Pokud máte zájem o pasivní účast na této konferenci, v seznamu sekcí vyberte prosím "pasivní účast" a název ani abstrakt článku již nevyplňujte. Po zpracování Vašeho požadavku budete kontaktováni organizačním výborem konference.
Výsledné příspěvky na konferenci zpracovávejte prosím podle následujících pokynů.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte s dalším zpracováním Vámi poskytnutých údajů.

Registrační formulář
Jméno a příjmení (vč. titulů):


Váš E-mail: 


Souhlasím se zasíláním novinek o konferenci na zadanou e-mailovou adresu.


Organizace: 


Adresa organizace (vč. PSČ):


IČO Organizace: 


DIČ Organizace: 


Telefon: 
Pokud máte zájem pouze o pasivní účast na konferenci, vyberte prosím možnost Pasivní účast a název článku ani abstrakt nevyplňujte.

Sekce: 


Název příspěvku: 


Abstrakt příspěvku v českém či slovenském jazyce:


Abstrakt příspěvku v anglickém jazyce:

Reportáž o konferenci 2018
Reportáž o konferenci 2017
Fotografie z konference 2018

Ke stažení

Šablona příspěvků

Šablona příspěvků a pokyny autorům(stáhnout)

Sborníky

Sborník konference 2015 (stáhnout)
Sborník konference 2016 (stáhnout)
Sborník konference 2017 (stáhnout)
Sborník konference 2018 (stáhnout)

Tiskové zprávy

Třetí tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Druhá tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2018 (stáhnout)
Tisková zpráva o konferenci 2017 (stáhnout)

Fotografie

Fotografie z průběhu konference 2017 (stáhnout)

Ing. Jiří Dokulil
Ústav krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
Telefon
+420 731 847 617

Mail
konference@krizoverizeni-uh.cz

Kde nás najdete