Úvodní stránka
O konferenci
Užítečné odkazy
Fotogalerie
Ke stažení
Kontakty
Organizační pokyny
Program konference
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
ÚSTAV KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ


pořádají mezinárodní konferenci
 
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

ve dnech
14. a 15. září 2017
v Uherském Hradišti

Konference se koná pod záštitou

prof. Ing. Petra Sáhy, CSc.
rektora UTB ve Zlíně


prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.
rektora VUT v Brně


Jiřího Čunka
hejtmana Zlínského kraje


Ing. Stanislava Blahy
starosty Uherského Hradiště